Gdzie po pomoc

Projekt Konsultacje Psychologiczne tworzą wolontariusze, którzy mogą pochwalić się znakomitym wykształceniem psychologicznym, jak również profesjonalnym doświadczeniem terapeutycznym.

Terapia indywidualna jest skierowana do osób doświadczających problemów emocjonalnych i trudności życiowych takich jak:

– poczucie zagubienia, przygnębienie, poczucie beznadziejności
– lęk, problemy w relacjach z ludźmi
– kryzysy życiowe i trudności osobiste
– brak pewności siebie, niskie poczucie własnej wartości, problemy z asertywnością
– uczucie pustki emocjonalnej i poczucie braku sensu życia
– problemy ze snem
– zaburzenia odżywiania
– trudności w radzeniu sobie ze stresem
– doświadczenia traumatyczne (wydarzenia lub znaczące zmiany)
– uzależnienia własne lub bliskisej osoby
Terapia jest w pełni poufna. Ważna jest dla nas możliwość autentycznego spotkania z drugim człowiekiem, dlatego mamy indywidualne podejście do każdej osoby która pragnie odmienić swoje życie.


KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

kontakt: konsultacje@polishpsychologists.org

Konsultacje możliwie także drogą Online.


PORADNIA RODZINNA

Poradnia Rodzinna istnieje od 2008 roku. Nasi wolontariusze służą wsparciem i pomocą dzieciom, młodzieży oraz rodzinom w szerokim spektrum sytuacji trudnych i kryzysowych.

Wolontariusze PPA pragną, by ich działalność w ramach Poradni przyczyniła się do przezwyciężania problemów, poprawy jakości funkcjonowania i pogłębiania relacji w rodzinach.

Oferujemy fachową pomoc w ramach:

  • konsultacji indywidualnych i rodzinnych
  • krótkoterminowej terapii rodzinnej oraz indywidualnej dla dziecka
  • zajęć reedukacyjnych przy szczególnych wskazaniach,
  • wydawania opinii o dziecku na wniosek i prośbę rodziców/opiekunów w języku polskim
  • konsultacji z polskim logopedą
  • innych metod wspierania rodziny dostosowanych do jej indywidualnej sytuacji

Spotkania odbywają się za pisemna zgodą rodziców/opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

KONTAKT: rodzina@polishpsychologists.org

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: https://polishpsychologists.org/