DEPRESJA, SKARBNICA RODZICA, SYTUACJE KRYZYSOWE, Uncategorized, ŻYCIE W LONDYNIE

Przestępstwo z nienawiści- co to jest i jak na nie reagować?

What is hate crime and how to report it.

Author:
Joanna Campion
Police Constable Central Hate Crime Hub
Metropolitan Police Service
www.met.police.uk
Metropolitan Police Polish Association Member

Hate crime oznacza dopuszczenie się przestępstwa wobec innej osoby z powodu rasy, koloru skóry, narodowości, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, religii, tożsamości płciowej  niepełnosprawności oraz uprzedzeń do osób transgenderycznych. Za takie zachowanie oskarżony może otrzymać surowszą karę.

Hate crime is any crime committed against another person because of their race, skin colour, nationality, ethnic background sexual orientation, religion, gender identity, disability or because they are transgender. Suspects of hate crime can receive tougher sentence.  

Przestępstwa z nienawiści są popełnione tylko dlatego, że osoba pokrzywdzona, ma cechę odróżniającą ją od sprawcy albo wyróżniającą ją z większości otaczającego społeczeństwa, na przykład, kolor skóry, jezyk którym sie posługujemy.

In Hate Crime it is ‘Who’ the victim is, or ‘What’ the Victim appears to be that motivates the offender to commit the crime, for example the skin colour or language they speak

Nienawiść ze względu na inność

Mimo tego, że żyjemy w 21 wieku wciąż zdarza się, że ataki na osoby są motywowane: orientacją seksualną, płcią, narodowością, wiarą czy niepelnosprawnoscią.

Niezależnie od formy ataku – wyzwiska, groźby, pobicie, zniszczenie samochodu, rabunek – napaść na inną osobę z powodu jej odmienności zasługuje na potępienie i nalezy to powstrzymac!

Even in the 21st century people are still being abused or attacked simply because of their Sexuality, Gender, Race, Faith or Disability.

Whether it’s being shouted at, threatened, beaten up, having your car vandalised or being conned out of money, being targeted simply because you’re different is wrong and needs to be stopped

Przestępstwem z nienawiści może byc:

 • Przemoc fizyczna, pobicie
 • Nękanie
 • Obelga slowna, wyzwiska
 • Zastrasznie przemocą, groźby
 • Zniszczenie mienia/szkoda majatkowa
 • Podpalenie mienia
 • Nękanie poprzez romozwy telefoniczne, wiadomosci SMS/glosowe oraz te otrzymywane poprzez media spolecznościowe czy email
 • Kradzież/usiłowanie kradzieży
 • Rasistowskie graffiti i literatura
 • Zostawianie śmieci

Hate Crime Can be:

 • Physical violence or assault
 • Harassment
 • Verbal abuse, name calling
 • Threats of violence
 • Damage to property
 • Arson
 • Harassment over the phone, email/text messages, social media, internet, mail
 • Theft/attempted theft
 • Racist graffiti/literature
 • Dumping of rubbish
Zawiadom policje o przestępstwie z nienawiści!

W staraniach, aby każdy w Londynie czuł się bezpiecznie, The Metropolitan Police Service nalega, aby każdy kto doswiadczy lub kto jest świadkiem przestępstw z nienawisci, poinformowal policje.

W nagłych wypadkach, zawsze należy zadzwonic na numer 999.

W pozostalych sytuacjach:

 •        Na ulicy lub w domu zadzwoń na 101
 •        W pociągu, metrze, wyslij SMS pod numer 61016

We want everyone in London to be safe and secure. If you experience hate crime, please contact the Metropolitan Police Service.

     In an emergency call 999

Otherwise:

 •  In the street or at home call 101
 •  On trains and tube text 61016

Pamiętaj, nie musisz sie martwic barierą jezykową, policja zapewni Ci tłumacza!!

Remember, you do not have to worry about the language barrier, Police will provide you with an interpreter!!

Pamiętaj, aby poinformować oficera dyżurnego o tym, że zdarzenie, które chcesz zgłosić, ma znamiona przestępstwa z nienawiści i uzasadnij swoje przypuszczenia. Czy sprawcy wypowiedzieli słowa lub wykonali gesty, które mogłyby na to wskazywać? Czy do zdarzenia doszło w jakimś szczególnym miejscu – na przykład w kosciele? Powiedz policji wszystko, co wydaje Ci się istotne.

Make sure you tell the Police you think the incident was a hate crime and why you think this. Did the perpetrator say or do something to make you think it was? Were you targeted somewhere in particular – outside your church for example? Or was there something else? Whatever it is, make sure you tell the Police!

Nie bój się!!

Pamiętaj, że policja traktuje każdego i każde zgłoszenie bardzo poważnie.

Don’t be afraid!!

Remember, the police will treat everyone the same and take your report seriously.

Nikt z nas nie powinien byc atakowany z powodu kim jestesmy, kim jest nasza rodzina  czy przyjaciele.

Nie musisz byc ofiarą przestępstwa z nienawiści, aby zglosić to na policje. Moze to zrobic każdy, kto jest świadkiem naocznym lub kto dowiedzial sie o tym, że przestepstwo z nienawiści miało miejsce.

Jezeli osoba pokrzywdzona nie chce lub nie może skontaktowac sie z policją, możesz to zrobic w jej imieniu.

Biorąc pod uwage ze nie każdy czuje sie komfortowo, komunikujac się z Policją, istnieja inne sposoby aby zglosić zaistaniale przestepstwo. Jakkolwiek, w naglej sytuacji, zawsze dzwoń na 999.

Poniżej są opisane sposoby na zgłaszanie przestępstw z nienawisci do organizacji trzecich, rownież anonimowo.

It is not ok to be targeted because of who you or your family and friends are. Hate crime does not have to be targeted at you for you to report it. Everyone who witnessed or who is aware that hate crime took place can report it. You can report anything you see happening to someone else or report it on their behalf if they don’t want to do it. We understand that you might not feel comfortable talking to police about what happened. There are other ways to report it, however in an emergency always call 999.

Nienawiść na tle rasitowskim:

True Vision/ Stop Hate UK/ CATCH – przyjmuje zgloszenia o wszystkich rodzajach przesteptw z nienawisci.

Przestepstwa na tle rasowym:

Możesz liczyć na pomoc organizacji pozarządowych

Przestępstwa na tle Islamofobii:

Antysemityzm:

LGBT:

Nienawiść z powodu niepelnosprawności:

Informacje i wsparcie można również uzyskac poprzez kontakt z

Nie bądz obojętny na cierpienie innych

Wplyw na ofiary:

 • Poczucie odizolowania i bezbronnosci
 • Poczucie zlości i frustracji
 • Lęk przed wyjściem z domu
 • Cheć zemsty, ale też obawa przed odwetem
 • Rozpad stosunków rodzinnych
 • Poczucie winy i rozpaczy

The effect of hate crime on victims

 • Feeling isolated, vulnerable
 • Feeling angry and frustrated
 • Being afraid to go out
 • Feeling of wanting revenge but being afraid of consequences
 • Breakdown in family relationships
 • Being overcome by panic anxiety and a sense of despair

Dlaczego ofiary się nie zgłaszają:

 • Nie chcą robić zamieszania i myślą, iż zignorowanie problemu spowoduje jego znikniecie, lub po prostu przyzwyczają się
 • Myslą, że same sobie poradzą i nie chcą sprawiać problemu
 • Minimalizują problem i myslą, że to co sie stalo, nie jest wystrarczajaco poważne, aby ktoś się tym zainteresował
 • Myślą, że jest to odosobniony incident i że prawdopdobnie Policja nic z tym nie zrobi
 • Boją się konsekwencji i tego jaki może to mieć wplyw na ich karierę zawodową/życie prywatne
 • Nie mają zaufania dla Policji
 • Przez przekoniania religijne
 • Poprzez uwarunkowania kulturowe

Why victims do not report it:

 • Do not want the hassle and think if they ignore it, it will go away, or they will get used to it
 • Think they can handle it themselves and they do not want to get anyone in trouble
 • Minimalize the problem and think that it is not serious enough for someone to care and be interested
 • Think it is an isolated incident and Police will not do anything if they report it.
 • There might be repercussions and it might affect their carrier/private life
 • Mistrust in the Police
 • Religion
 • Culture
Mowę nienawiści należy zgłaszać

Dlaczego należy się zglaszać:

 • To może zapobiec kolejnym incydentom
 • Przęstepca nie bedzie mógł dalej krzywdzic innych osób
 • Ty, Twoja rodzina i Twoj dom będzie bezpieczniejszy
 • Aby zakończyć osobistą traumę, spowodowaną przestępstwem i niepokojem
 • Jeżeli przestępstwa z nienawiści nie są zgłaszane, Policja nie zna prawdziwej skali  problemu, dlatego też nie może efektywnie z nim walczyć
 • Osoba, która dzisiaj wypowiada rasistowksie antysemickie czy transfobiczne słowa, jutro może dopuscić się bardziej poważnych czynów jeżeli wie, że nie poniesie żadnych konsekwencji.

Why you should report it

 • It is likely the incident will be repeated
 • The perpetrator will not hurt others, report it so they can be caught before others suffer
 • It will help you and your family feel safer
 • It will help to stop the devastation caused by the crime and anxiety
 • If crimes are not reported, the Police can’t deal with it and does not know have  the accurate picture of the problem so can’t fight it effectively
 • Today the perpetrator will verbally assault someone and if not dealt with and know they can get away with it, tomorrow they can commit more serious crime

Postepowanie w wypadku niebezpieczenstwa:

 • Zadzwoń pod 999 i powiadom operatora o zajściu
 • Czekaj na przybycie Policji na miejsce zdarzenia, jeśli to konieczne odejdź w bezpieczne miejsce możliwie jak najszybciej
 • Postaraj się zachować spokój
 • Nie próbuj przeciwstawiać się przestępcom na własna rękę
 • Krzycz najgłosniej jak potrafisz, żeby zaalarmowac innych
 • Zanotuj wszystko co widzisz i słyszysz podczas zajścia
 • Wezwij Twoich przyjaciól lub sasiadów i popros o pomoc i wsparcie
 • Jeżeli ktoś cię zaatakowal, nie wchodź pod prysznic ani nie zmieniaj ubrania, możesz w ten sposób zniszczyć ważne ślady/dowody przestępstwa

In an emergency

 • Dial 999 and wait for the police to arrive on the scene, but if necessary move to a safer place
 • Try to remain calm
 • Do not challenge or face the perpetrators yourself
 • Scream as loud as possible to alarm others
 • Record everything you see or hear during the incident
 • Call your friend or neighbours for help and support
 • If you have been attacked, do not change your clothes or take a shower as this may destroy important evidence

Wskazowki o zachowaniu bezpieczenstwa

 • Pozostań czujny
 • Staraj się okazywać pewność siebie, nawet jeżeli tego nie czujesz
 • Staraj się isć sprawiając wrażenie, że wiesz dokąd idziesz
 • Miej zawsze pieniądze na taksówkę lub zorganizuj transport do domu
 • Zaufaj swojemu instynktowi, że coś jest nie w porzadku
 • Wracaj do domu z przyjaciółmi zawsze, kiedy tylko to możliwe
 • Noś osobiste urządzenie alarmowe

Tips on keeping safe:

 • Stay alert and be confident-even if you do not feel it
 • Leave venues with friends, try and make impression you know where you are going
 • Keep money for taxis, or arrange other transport home
 • Trust your instinct if something does not feel right
 • Carry personal alarm

Zadanie Policji

 • Spisanie raportu oraz zeznań osoby pokrzywdzonej/świadkow w celu rozpoczęcia śledztwa
 • Policja przekaże Ci numer referencyjny Twojej sprawy
 • Policja potraktuje Cię rzetelnie, uczciwie i z szacunkiem przez cały czas dochodzenia
 • Policja potraktuje wszystkie informacje poufnie, oraz udzieli rady o zapobieganiu przestępczości, oraz możliwości skierowania do organizacji udzielających wsparcia.
 • Do Twojej sprawy zostanie przydzielony policjant, ktory będzie prowadził śledźtwo, i od którego będziesz otrzymywać informacje, na temat przebiegu śledźtwa
 • Policjant dowodzacy Twoją sprawą skontaktuje sią, ze świadkami, oraz zbierze wszystkie dostępne dowody w sprawie (np. nagranie z CCTV)
 • Zostaniesz powiadomiony przez Policję, czy sprawca bedzie postawiony w stan oskarżenia
 • Skontaktuje się z Tobą ktoś z Zespolu Wsparcia dla Ofiar Przestępstwa, chyba, że zawiadomisz Policję, że nie życzysz sobie tego

What will Police do?

 • Create a report and obtain victim/witness statement regarding the incident
 • Provide you with the reference number for your report
 • Treat you fairly and with respect throughout the process of investigation
 • Ensure Confidentiality
 • Offer crime prevention advice and referrals
 • Report will be allocated to an officer who will conduct investigation and keep you updated on the progress
 • Officer in your case will speak with witnesses and gather all available evidence (CCTV/forensic evidence)
 • You will be informed by Police whether the suspect is going to be charged
 • You will be contacted by the Witness Care Unit unless you inform the Police otherwise

Obecność w sądzie:

Jeżeli prokuratura (Crown Prosecution Service) wniesie sprawę do sądu, możesz mieć pewność, że będzie ona starała się działać tak, aby proces był dla Ciebie jak najmniejszym obciążeniem. Składanie zeznań zza kurtyny lub z nagrania, a także wyłączenie jawności przebiegu procesu jest możliwe, jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane zostały upublicznione w jego toku.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza lub z systemu wspomagania słuchu dla osób niedosłyszących, a także z pomocy innej osoby w udzieleniu odpowiedzi na pytania w przypadku osób wykazujących trudności w uczeniu się.

Wszelkie potrzeby w zakresie środków specjalnych można zgłaszać do działu opieki nad świadkami (Witness Care Unit).

Going to Court

If the Crown Office and Procurator Fiscal Service takes your case to court, they will try to make things as easy as possible for you. They may let you give evidence from behind a screen or by video link, or restrict media reporting if you are worried about being identified.

You may be able to use a hearing loop or an interpreter if you need one, or have someone help you answer the questions in court if you have a learning disability.

Ask your contact at the Witness Service about ‘special measures’.

Bądzmy solidarni

Author:

Joanna Campion
Police Constable Central Hate Crime Hub
Metropolitan Police Service
 www.met.police.uk
Metropolitan Police Polish Association Member

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s